Det positive ved det negative…

Vi danskere går for at være nogle af de mest tilfredse mennesker i verden. Personligt hører jeg dog ikke til i den kategori. Jeg er en type, som ofte bemærker det utilfredsstillende. Jeg får øje på problemer og jeg adresserer dem før eller oftere end gennemsnittet.

Og når jeg så har løst problemet, eller taget konflikten, så dukker der hurtigt noget nyt op – eller jeg får øje på et andet problem, som også er der, og som jeg bare ikke lagde mærke til før. Det er som om min bevidsthed har en negativ magnetisme – den suger så at sige det negative til sig. Hvis det ikke er det ene, så er det det andet. Og ja, det er i sig selv et problem 🙂 Den fungerer tilsyneladende dårligt uden noget negativt, som den kan søbe rundt i. Den er små-afhængig. Vanemæssigt bundet til bestemte negative tankemønstre. Og til tider en plage for mine omgivelser men nok især for mig selv.

Det lyder jo ikke så godt, vel?

Nej, men det er måske alligevel heller ikke så dårligt.

Eller det er i hvert fald ikke KUN dårligt.

En ekstrem grad af negativitet medfører depression, men jeg tror ikke desto mindre, at vi har brug for et vist mål af negativitet. En positiv vinkel på det kunne være at sige, at vi er “udviklingsvæsener” (ligesom udviklingslande), dvs. væsener der er på vej. Som ikke er færdige. Det er meningen, at vi skal have et vist mål af utilfredshed for det tilsikrer, at vi er skabende og vil ændre noget; at vi opfinder noget nyt, stræber efter at blive dygtigere og mere effektive, tænker nye tanker og forsøger at opnå noget andet og mere. Utilfredshed skaber dynamik og forandring.

Hvis man derimod forestiller sig, at vi syntes, at alt var godt – hvis vi bare var helt og aldeles tilfredse, så ville vi vel opretholde status quo. For hvorfor ændre på noget, der er helt og aldeles tilfredsstillende? Vi ville nøjes med at opretholde det bestående og derved opnå stilstand i vores personligheder, samfund og kultur. Der kunne vi så sidde i al vores selvtilfredshed.

Så budskabet er, at VI HAR BRUG FOR VORES NEGATIVITET!

Den skal vi værdsætte. Vi skal være glade for, at vi ikke er tilfredse (hele tiden) – vi har med andre ord grund til at være positivt stemte overfor det negative… 🙂

4 thoughts on “Det positive ved det negative…

  1. Lars W. Pedersen says:

    nu er jeg jo også ret negativt anlagt, så det er jo fint at det er positivt 🙂
    faktisk er holdningen “hvis det kan gå galt så går det galt” også ret praktisk i mit arbejde, da det hjælper med at udrydde en masse usikkerheder.

Leave a Reply