Simpel mindfulness

Meditation er uhyre simpelt

Det man gør er at vælge et fokus for sin opmærksomhed – det kan i princippet være hvad som helst men fx ens åndedræt.

Så det man gør i praksis er at mærke, hvordan ens mave hæves og sænkes i takt med åndedrættet.

Og når man så opdager, at ens opmærksomhed er blevet fanget af noget andet (og det sker hele tiden), så vender man bare tilbage til sit fokus på åndedrættet.

Det er det 🙂

Nej, der er ikke mere i det!

Meditation er en teknik og teknikken er uhyre simpel.

Formålet med det er at få sindet til at falde til ro. I vores almindelige dagligdags bevidsthed er vi mere eller mindre konstant optagede af at OPNÅ (det vi ønsker) og UNDGÅ (det vi ikke ønsker), og anderledes kan det dårligt være…men det er en form for anspændelse. Eller vi har derved en grad af alarmberedskab i sind og krop. Vi skal jo præstere noget for at opnå det vi gerne vil og for at undgå det modsatte. Det den meditative teknik gør er at kappe vores almindelige tankebaner over. Eller den afbryder igen og igen vores engagement i at opnå og undgå. Derved kan sindet gradvist få lov til at falde til ro. Og vi kan opnå en tilstand af VÆREN frem for den sædvanlige GØREN.

Og ja, nu skrev jeg “opnå” igen.

For man vil gerne opnå noget med sin meditation, selvfølgelig vil man det, men det kan virke paradoksalt, fordi meditationen netop er en øvelse i at give slip på at opnå. Målet er som sagt at få sindet til at falde til ro, og det gør man ved ikke at have noget mål, ha ha. Nogle gange hænger folk sig i paradokset og kommer så til at synes, at meditation er kompliceret.

Men altså, hvis man vil hvile sig, opnår man også sit mål ved ikke at gøre noget – og der er ingen, som synes, at det er paradoksalt.

Meditation er så uhyre simpelt, det er blot at udføre en bestemt, meget enkel teknik, og teknikken er så den, der fører os frem til målet – derfor behøver vi ikke have fokus på målet undervejs i meditationen. Man kan trygt overlade målet til teknikken.

Når vi alligevel gør det til noget svært, kompliceret eller mystisk, kan det måske skyldes, at det simple også er kedeligt. Så opfinder vi måske noget svært for at gøre det mere spændende. Men kedsomhed er blot en af de følelser, vi kan have, når vi mediterer. Og ligesom med ALLE andre bevidsthedsfænomener (tanker, følelser, sansninger) forholder den mediterende sig helt neutralt til sin følelse. Man forsøger således ikke at UNDGÅ kedsomhed, mens man mediterer, og hvis man i meditationen opdager, at man er blevet optaget af sin følelse af kedsomhed, så vender man blot tilbage til sit fokus på åndedrættet.

Jeg må derfor skuffe de, som tror, at meditation er noget svært eller avanceret!

Det er SÅ uhyre simpelt, og ethvert barn kan udføre det uden problemer!

Og det kan du også, hvis du ellers gider! 😉

Leave a Reply