Single på jagt efter kærlighed: Derfor skal du lære girafsprog

Indlæg på singlespot.dk d. 7. oktober 2015 af Jens W. Pedersen

singler-på-jagt-efter-kærlighed-e1444208717482

 

Når vi singler klager over vores kærlighedsliv eller mangel på samme, så er det næsten altid, fordi der er noget, vi ikke får – altså, hvor tit siger vi: ”Jeg er virkelig utilfreds med, at jeg ikke giver mere kærlighed”? Nej, vel!?

Coach og rådgiver i dating og forelskelse Jens W. Pedersen, der er forfatter til dette indlæg, forklarer, hvordan du får kærlighed ved at give den ud og være kærlig – både i forhold til dig selv og andre:

Det er helt forståeligt, at vi hver især har mest fokus på at få det, vi savner, men jeg opfordrer til, at man vender det lidt på hovedet med spørgsmål a la: Hvor ofte er jeg kærlig overfor andre? Og overfor mig selv? Hvor god er jeg til at vise hensyn og udøve empati? Er mine tanker kærlige, tolerante og tilgivende? Eller er det faktisk omvendt, så jeg har mange dømmende, vrede og kritiske tankebaner?

Måske var det på tide at tænke meget mere over de spørgsmål, for den mentalitet, du har, afgør din skæbne. Når du er kærlig, vil du helt naturligt tiltrække det samme – smil til verden og den smiler til dig!

Bruger billige scoretricks
Det er ikke helt nemt at lave om på de tanker, vi har om os selv og andre. Derfor er det også fristende at se sig om efter nogle lettere løsninger. Billige scoretricks f.eks. Jeg tror, at hvis vi virkelig vil noget med kærlighed, så har vi brug for at tage fat på et dybere plan og gå i krig med vores mentalitet.

Mother Theresa citeres for at sige: “If you judge people, you have no time to love them”. Og det er netop sagen. Vi har alle del i kærligheden, men vi kan så nemt spærre os ude fra den i kraft af vores egen ukærlige attitude.

I hvert enkelt øjeblik kan vi arbejde med vores sind, så det løfter sig, og vi kan få mærkbare resultater i nuet. Der er forskellige metoder til det, og en af dem er Ikkevoldelig Kommunikation eller Girafsprog. Det er en kommunikationsform, der er velegnet til konfliktløsning, og som bruges i verdens brændpunkter, men ikke kun det: I høj grad er det også en teknik til øget empati og forståelse for såvel egne som andres følelser og behov. Og når vi tænker i følelser og behov, så holder vi op med at tænke i rigtigt og forkert, dvs. i moralske domme.

Følelser og behov er ens eget ansvar
En af de helt basale ideer i Girafsprog er, at vi alle har de samme behov. På det plan er vi ens på tværs af opdragelse, kultur og nationalitet – og vi reagerer med de samme følelser af frustration, irritation, skam, bekymring og usikkerhed, når vores behov ikke opfyldes.

Behovene er der ikke noget galt med, tværtimod, men vores strategier til at få dem opfyldt kan være mere eller mindre hensigtsmæssige.

Girafsprog grundformen består i at udføre fire simple trin, når vi står i en konflikt: Observation, følelse, behov og anmodning. Vi taler altså nøgternt om, hvad vi ser eller hører. Dernæst holder vi os på egen banehalvdel, når vi refererer til vores følelser og fortæller, hvilke behov de bunder i. Til sidst fremsætter vi en anmodning, som ikke er et krav, men i stedet en invitation til dialog i håb om at finde en løsning til fælles bedste.

Det er en samtale-model, men det afgørende er i virkeligheden ikke ordene, men den metodiske adskillelse imellem det, vi observerer (hos andre), og det vi mærker og iagttager hos os selv i form af vores følelser og behov – det sidste skal ikke flettes for meget sammen med det første, for så bliver andre mennesker objekter for vores behov.

Den skelnen er ikke så nem, som den lyder. I praksis inddrager vi ofte andre i vores behov og siger f.eks.: ”Jeg har brug for, at du støtter mig”. Det reagerer andre instinktivt imod. Hvis vi skal blive på egen banehalvdel, må vi klargøre, at vi selv tager ansvar for vores behov . derfor fjerner vi ‘du’ fra sætningen og nøjes med at sige: ”Jeg føler mig usikker, fordi jeg har brug for støtte”.

Kærlighed i praksis
At praktisere Girafsprog er altså en øvelse i at tage ansvar for sig selv. Det er en øvelse i selv-empati, idet vi lærer egne følelser og behov at kende. Og det er en øvelse i gensidighed og en ikke-dømmende holdning, der skaber kærlige relationer. Derfor min anbefaling!

Hvis du har lyst til at lære mere, så har foreningen Livsberigende Kommunikation (LIVKOM) en kursus- og foredragskalender her: http://livkom.dk/kurser-ivk-girafsprog/

Leave a Reply